İş Yaşamına İlk Adım Eğitimleri

Programın Amacı:

Dünya nüfusunun hızla artması ve dönüşümü, iş yaşamındaki kriter hatta alışkanlıkların değişimini de beraberinde getirmektedir. Bundan 20 yıl öncesiyle kıyaslandığında üniversiteden mezun olmak kolaylaşmış ancak bir işe sahibi olmak zorlaşmıştır. Bu durumda üniversite mezunu genç insanların, işveren beklentilerini karşılamak konusunda rekabet edebilirliklerini arttırmaları bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır.

İş Yaşamına İlk Adım Eğitimi ile amaçlanan, genç katılımcıların belirlenen bu rekabet alanlarında güçlendirilmelerinin desteklenmesidir.

Program Süresi:

4 Gün/24 Saat (Son gün simülasyon-sınav yapılacaktır.)

Kimler İçin:

  • Özel Şirketler
  • Belediyeler
  • Kamu Kurumları
  • Bireysel Talepler

Kontenjan:

Minimum 5, maksimum 12 katılımcı ile sınırlıdır.

Son Başvuru Tarihleri:

1. İş Yaşamına İlk Adım Eğitimi : 18/09/2017

2. İş Yaşamına İlk Adım Eğitimi: 04/12/2017

Örnek Program Akışı:

*** Programın taslak versiyonudur. Eğitmenin önceliğine göre değişiklik gösterebilir.

*** Programın taslak versiyonudur. Eğitmenin önceliğine göre değişiklik gösterebilir.

Program Ücreti:

Toplam Ücret : 1400 TL

Ön Kayıt Ücreti : 4oo TL( 400 TL + 1000 TL ) 
* %18 KDV bedeli dahil değildir.

'' KAMU KURUMLARINDAN GELECEK OLANLAR İÇİN ÖDEME ŞEKLİ: 4734 sayılı Kanun çerçevesinde bir “Hizmet” olan eğitim, kurs ve seminer faaliyetleri, Fatura karşılığı satın alınabilmektedir. Söz konusu hizmetin kurum bütçesinden ‘Doğrudan Temin' (22d/22-b) yöntemi ile ödenmesi mümkündür.''

Belgeler ve Katılım Ücretine Dahil Olanlar:

  • Eğitim Bedeli
  • Sınırsız coffee break
  • Eğitim Materyalleri ( Eğitim Set Dosyası + Kitaplar )
  • 2 adet katılım sertifikası ( İngilizce - Türkçe ) ve
    ‘’ CARDCERT International Smart Card Certificates ‘’ Sertifikası

** KATILIMCILARA SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMLARINDA TÜM DÜNYADA UYGULAMAYA GEÇİLEN ULUSLARARASI ELEKTRONİK SERTİFİKA VE AKILLI KİMLİK KARTI ‘’CARDCERT Inretnational Smart Card Certificates’’ SERTİFİKASI VERİLECEKTİR.