Transaksiyonel Analiz ile Kurum İçi Etkili İletişim Eğitimi

Programın Amacı:

Farklı nesillerin iş yaşamına, teknolojiye hatta hayata uyum sağlamaları farklılıklar göstermekte bu da iş yaşamında bir arada çalışabilme hatta yaşayabilme kültürü geliştirebilmeyi zorunlu kılmaktadır. Bu gerekliliğin desteklenebilmesi için elimizdeki en önemli araç ise etkili iletişim kurmak ve sürdürebilmeye dönük becerilerin geliştirilmesidir.

Bu bakış açısı ile tasarlanan eğitim içeriğinde, temel iletişim başlığı altında ele alınan tüm kavramlar Eric Berne’in Transaksiyonel Analiz teorisi perspektifinden katılımcı ile paylaşılacaktır. Özellikle aynı iş yerindeki çalışanlar arasında kuşaklara bağlı yaşanan çatışmalara alternatif çözüm yolları bulmak bu eğitimi aldıktan sonra sizin için sorun olmaktan çıkacaktır.

Program Süresi:

2 Gün/12 Saat

Kimler İçin:

 • Özel Şirketler
 • Belediyeler
 • Kamu Kurumları
 • Bireysel Talepler

Kontenjan:

Minimum 5, maksimum 12 katılımcı ile sınırlıdır.

Son Başvuru Tarihleri:

1. TA Analiz ile Kurum İçi Etkili İletişim Eğitimi :  01/09/2017

2. TA Analiz ile Kurum İçi Etkili İletişim Eğitimi :  02/10/2017

 

Örnek Program Akışı:

*** Programın taslak versiyonudur. Eğitmenin önceliğine göre değişiklik gösterebilir.

*** Programın taslak versiyonudur. Eğitmenin önceliğine göre değişiklik gösterebilir.

 

Program Ücreti:

Toplam Ücret : 1200 TL

Ön Kayıt Ücreti : 3oo TL( 300 TL + 900 TL ) 
* %18 KDV bedeli dahil değildir.

'' KAMU KURUMLARINDAN GELECEK OLANLAR İÇİN ÖDEME ŞEKLİ: 4734 sayılı Kanun çerçevesinde bir “Hizmet” olan eğitim, kurs ve seminer faaliyetleri, Fatura karşılığı satın alınabilmektedir. Söz konusu hizmetin kurum bütçesinden ‘Doğrudan Temin' (22d/22-b) yöntemi ile ödenmesi mümkündür.''

Belgeler ve Katılım Ücretine Dahil Olanlar:

 • Eğitim Bedeli
 • Sınırsız coffee break
 • Eğitim Materyalleri ( Eğitim Set Dosyası + Kitaplar )
 • 2 adet katılım sertifikası ( İngilizce - Türkçe ) ve
  ‘’ CARDCERT International Smart Card Certificates ‘’ Sertifikası

** KATILIMCILARA SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMLARINDA TÜM DÜNYADA UYGULAMAYA GEÇİLEN ULUSLARARASI ELEKTRONİK SERTİFİKA VE AKILLI KİMLİK KARTI ‘’CARDCERT Inretnational Smart Card Certificates’’ SERTİFİKASI VERİLECEKTİR.

Yaratıcı Liderlerin Takım Yönetimi Eğitimleri

Programın Amacı:

Becky Brodin "Liderlik otorite kullanımı değil, takım üyelerini güçlendirmek ve daha fazlasıdır..." derken acaba daha fazlası için neye işaret etmektedir?

Peki takım nedir? Yaratıcı lider hangi iş için ne tür bir takım oluşturacağını nereden bilir?

İş hayatı içerisinde başarıyı yakalamış kurumlar, takım kurma becerisi kazanmış; zor işlerin altından kalkabilen lider ve çalışanlardan oluşmuş takımlar kurma konusunda başarılı işletmelerdir.  Siz de ister bir girişimci isterseniz çalışan olun hiç fark etmez yaratıcı yönetim becerilerinizin olduğunu düşünüyor ancak bu becerileri sistematik biçimde nasıl hayata geçirebileceğiniz konusunda desteğe ihtiyaç duyuyorsanız bu eğitime katılmalı ve yeteneklerinizi harekete geçirmelisiniz.

Program Süresi:

2 Gün/12 Saat

Kimler İçin:

 • Özel Şirketler
 • Belediyeler
 • Kamu Kurumları
 • Bireysel Talepler

Kontenjan:

Minimum 5, maksimum 12 katılımcı ile sınırlıdır.

Son Başvuru Tarihleri: 

1. Yaratıcı Liderlerin Takım Yönetimi Eğitimi: 11/09/2017

2. Yaratıcı Liderlerin Takım Yönetimi Eğitimi: 30/10/2017

Örnek Program Akışı:

*** Programın taslak versiyonudur. Eğitmenin önceliğine göre değişiklik gösterebilir.

*** Programın taslak versiyonudur. Eğitmenin önceliğine göre değişiklik gösterebilir.

 

Program Ücreti:

Toplam Ücret : 1200 TL

Ön Kayıt Ücreti : 3oo TL( 300 TL + 900 TL ) 
* %18 KDV bedeli dahil değildir.

'' KAMU KURUMLARINDAN GELECEK OLANLAR İÇİN ÖDEME ŞEKLİ: 4734 sayılı Kanun çerçevesinde bir “Hizmet” olan eğitim, kurs ve seminer faaliyetleri, Fatura karşılığı satın alınabilmektedir. Söz konusu hizmetin kurum bütçesinden ‘Doğrudan Temin' (22d/22-b) yöntemi ile ödenmesi mümkündür.''

Belgeler ve Katılım Ücretine Dahil Olanlar:

 • Eğitim Bedeli
 • Sınırsız coffee break
 • Eğitim Materyalleri ( Eğitim Set Dosyası + Kitaplar )
 • 2 adet katılım sertifikası ( İngilizce - Türkçe ) ve
  ‘’ CARDCERT International Smart Card Certificates ‘’ Sertifikası

** KATILIMCILARA SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMLARINDA TÜM DÜNYADA UYGULAMAYA GEÇİLEN ULUSLARARASI ELEKTRONİK SERTİFİKA VE AKILLI KİMLİK KARTI ‘’CARDCERT Inretnational Smart Card Certificates’’ SERTİFİKASI VERİLECEKTİR.

İş Yaşamına İlk Adım Eğitimleri

Programın Amacı:

Dünya nüfusunun hızla artması ve dönüşümü, iş yaşamındaki kriter hatta alışkanlıkların değişimini de beraberinde getirmektedir. Bundan 20 yıl öncesiyle kıyaslandığında üniversiteden mezun olmak kolaylaşmış ancak bir işe sahibi olmak zorlaşmıştır. Bu durumda üniversite mezunu genç insanların, işveren beklentilerini karşılamak konusunda rekabet edebilirliklerini arttırmaları bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır.

İş Yaşamına İlk Adım Eğitimi ile amaçlanan, genç katılımcıların belirlenen bu rekabet alanlarında güçlendirilmelerinin desteklenmesidir.

Program Süresi:

4 Gün/24 Saat (Son gün simülasyon-sınav yapılacaktır.)

Kimler İçin:

 • Özel Şirketler
 • Belediyeler
 • Kamu Kurumları
 • Bireysel Talepler

Kontenjan:

Minimum 5, maksimum 12 katılımcı ile sınırlıdır.

Son Başvuru Tarihleri:

1. İş Yaşamına İlk Adım Eğitimi : 18/09/2017

2. İş Yaşamına İlk Adım Eğitimi: 04/12/2017

Örnek Program Akışı:

*** Programın taslak versiyonudur. Eğitmenin önceliğine göre değişiklik gösterebilir.

*** Programın taslak versiyonudur. Eğitmenin önceliğine göre değişiklik gösterebilir.

Program Ücreti:

Toplam Ücret : 1400 TL

Ön Kayıt Ücreti : 4oo TL( 400 TL + 1000 TL ) 
* %18 KDV bedeli dahil değildir.

'' KAMU KURUMLARINDAN GELECEK OLANLAR İÇİN ÖDEME ŞEKLİ: 4734 sayılı Kanun çerçevesinde bir “Hizmet” olan eğitim, kurs ve seminer faaliyetleri, Fatura karşılığı satın alınabilmektedir. Söz konusu hizmetin kurum bütçesinden ‘Doğrudan Temin' (22d/22-b) yöntemi ile ödenmesi mümkündür.''

Belgeler ve Katılım Ücretine Dahil Olanlar:

 • Eğitim Bedeli
 • Sınırsız coffee break
 • Eğitim Materyalleri ( Eğitim Set Dosyası + Kitaplar )
 • 2 adet katılım sertifikası ( İngilizce - Türkçe ) ve
  ‘’ CARDCERT International Smart Card Certificates ‘’ Sertifikası

** KATILIMCILARA SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMLARINDA TÜM DÜNYADA UYGULAMAYA GEÇİLEN ULUSLARARASI ELEKTRONİK SERTİFİKA VE AKILLI KİMLİK KARTI ‘’CARDCERT Inretnational Smart Card Certificates’’ SERTİFİKASI VERİLECEKTİR.